Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF)

Publicat la data: 10 Noiembrie 2010
Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF)
photo: AEOF

Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF)

 

Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF) își are sediul la 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris. AEOF este prezidată de către Înalpresfinția Sa Mitropolitul Emmanuel (Adamakis) [Mitropolia greacă a Patriarhiei Ecumenice din Franţa] şi include ca membri, IPS Mitropolit Ioan (YAZIGI) [Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Antiohia în Europa de Vest şi Europa Centrală - Patriarhia Antiohiei], IPS Sa Arhiepiscopul Gabriel (De Vylder) [Arhiepiscopia Bisericilor Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, Exarhat al Patriarhiei Ecumenice], Înalpresfinția Sa Arhiepiscopul Inochentie (Vassiliev) [Eparhia de Korsun - Patriarhia Moscovei], Înalpresfinția Sa Mitropolitul Iosif (POP) [Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale - Biserica Ortodoxă Română], IPS Mitropolit Avraam (GARMELIA) [Eparhia din Europa de Vest - Patriarhia din Georgia], Preasfinția Sa Episcopul Mihail (DONSKOFF) [Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei - Patriarhia Moscovei], Preasfinția Sa Episcopul Luca (Kovacevic) [Episcopia din Europa de Vest - Biserica Ortodoxă Sârbă], Preasfinția Sa Episcopul Mark (ALRIC) [Episcop Vicar, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale - Biserica Ortodoxă Română] şi Preasfinția Sa Episcopul Nestor (Sirotenko) [Episcop Vicar - Eparhia de Korsun - Patriarhia Moscovei].

Organizată după legile Republicii Franceze ca o asociaţie de tip 1901, AEOF este formată dintr-un colegiu al episcopilor, care se reunește în mod regulat pe o bază lunară, şi de şase comisii de experţi, prezidate de şi compuse din clerici şi mireni, care au responsabilitatea de a sfătui și de a lucra, în strânsă colaborare cu episcopii, în diferite domenii legate de viaţa şi de mărturisirea Bisericii Ortodoxe în Franţa. Este vorba de: Comisia Teologică, al cărei responsabil este Părintele Nicolas CERNOKRAK [decan al Institutului Teologic Ortodoxe Sf. Serghie din Paris], Comisia liturgică încredinţată Părintelui Nicolas Lossky [profesor la Institutul Teologic Ortodox Sf. Serghie] Comisia Inter-Biserici şi pentru Dialogul Interreligios încredinţată Preasfinției Sale Episcopul Marc, Comisia pentru Biserică şi Societate încredinţată domnului Michel Sologub [profesor de economie], Comisia Pastorală încredinţată Părintelui Alexis STRUVE [rector al parohiei Sfânta Treime - cripta catedralei Sf. Alexander Nevsky la Paris] şi Comisia Media & Informație al cărei responsabil este domnul Carol Saba [avocat, membru al Eparhiei grec-ortodoxe antiohiene în Europa de Vest şi Centrală].

În anul 2007 A. E.O.F., a sărbătorit împlinirea a 10 ani de la fondarea sa în 1997 şi a comemorat 40 de ani de fondarea, în 1967, a "Comitetului inter-episcopal ortodox", din care provine şi a cărei extensie este. Acest Comitet permanent a fost instituit în 1967, cuprinzând pe toți episcopii ortodocși canonici din Franţa, sub preşedinţia răposatului Mitropolit Meletie, Exarh al Patriarhului Ecumenic. Iniţial format pentru a permite jurisdicţiilor canonice ortodoxe să adopte poziţii comune în relaţiile ecumenice, Comitetul inter-episcopal ortodox a devenit mai apoi o adevărată instituție de concertare și coordonare; experiența acestui Comitet a reprezentat un reper important atât în dialogul ecumenic în Franţa şi în Europa cât şi în lungul proces de organizare a diasporei ortodoxe - lucru evidenţiat de mulţi responsabili bisericeşti şi teologi ortodocși, dar şi din alte biserici.
 
În noiembrie 1993 la Chambesy, lângă Geneva, la ultima sesiune plenară dedicată organizarea canonică a diasporei, Comisia Inter-Ortodoxă Presinodală pregătitoare Sfântul şi Marelui Sinod Pan-Ortodox (compusă din delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe locale ale căror statut canonic este în prezent recunoscut de întreaga Ortodoxie ...) a adoptat în unanimitate principiul, cu titlu provizoriu, în aşteptarea unei decizii viitoare a Sinodului pan-ortodox, de a crea "adunări episcopale" în ţări din așa-numita diaspora.

În conformitate cu aceste recomandări, Comitetul inter-episcopal ortodox din Franţa s-a transformat, în februarie 1997, Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa, preşedinte (pe atunci) fiind Mitropolitul Ieremia, Exarh al Patriarhiei Ecumenice pentru Franţa, Spania şi Portugalia (apoi, din martie 2003, Mitropolit al Elveţiei, Patriarhia Ecumenică). O declaraţie semnată cu această ocazie de episcopi membrii fondatori ai AEOF  precizează că noul organism are ca scop "să exprime unitatea Bisericii Ortodoxe în Franţa şi să menţină şi să dezvolte interesele comunităţilor care țin de eparhiile canonice din această ţară."
 

Actualités

Știri din Episcopia Ortodoxă din Franţa

Communiqués AEOF

Știri din Episcopia Ortodoxă din Franţa

Synaxaire

SFINȚII ZILEI