AEOF.fr http://www.aeof.fr/bg/ bg <![CDATA[Събрание на православните епископи на Франция (AEOF)]]> http://www.aeof.fr/bg/articol_51537/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%28aeof%29.html Sun, 28 Nov 2010 00:49:00 http://www.aeof.fr/bg/articol_51537/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%28aeof%29.html